Tietosuojaseloste

Funky Monkey Club Oy on sitoutunut suojaamaan henkilötietojasi sekä avoimesti
kertomaan mitä tietoa keräämme sivustollamme. Tästä tietosuojaselosteesta käy ilmi
miten keräämme ja käsittelemme tietoja, kun vierailet sivustollamme ja kun tilaat
palvelumme.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Funky Monkey Club Oy
Y-tunnus: 2666819-2
Osoite: Säterintie 48
Postinumero: 08500
Postitoimipaikka: Lohja
Puhelinnumero: 020 730 7080
Sähköpostiosoite:otayhteytta@funkymonkeyclub.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Funky Monkey Club Oy
Nimi: Paula Anttila
Osoite: Säterintie 48
Postinumero: 08500
Postitoimipaikka: LOHJA
Puhelinnumero: 020 730 7080
Sähköposti: otayhteytta@funkymonkeyclub.com

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Funky Monkey Club Oy
Nimi: Paula Anttila
Osoite: Säterintie 48
Postinumero: 08500
Postitoimipaikka: LOHJA
Puhelinnumero: 020 730 7080
Sähköposti: otayhteytta@funkymonkeyclub.com

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaan tunnistautumiseen kursseille ilmoittautumisten yhteydessä.
Ilmoittautuneiden asiakkaiden kanssa kommunikoimiseen ja asiakassuhteen
ylläpitoon sekä kehittämiseen. Uutiskirjerekisteriin ilmoittautuneille lähetetään
sähköpostimarkkinointia.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan
kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden nimet, lapsen ikä, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään sekä myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan

talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen
käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää
tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän
tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa
internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät,
helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan
yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti
parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai
tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin
yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja
tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon
poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin
hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin
ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu
palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä
rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja
tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin
on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai
poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus
rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja
21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen
käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus
valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö
suoramarkkinointitarkoituksiin.