Käyttöehdot

1 Funky Monkey Club Oy:n käyttöehtojen hyväksyminen

Tervetuloa Funky Monkey Club Oy:n digitaalisiin palveluihin sisältäen internet-sivut ja eri laitteille tehdyt sovellukset. Palvelun käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Palvelun käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

2 Luottokorttitiedot

Funky Monkey Club Oy ei koskaan pyydä luottokorttitietojasi. Neuvomme asiakkaitamme olemaan jakamatta luottokorttitietojaan ​​Funky Monkey Club Oy:n verkkosivuilla ja lähettämään tällaiset tiedot muussa muodossa.

3 Oikeudellinen neuvonanto

Funky Monkey Club Oy:n verkkosivujen sisällössä ei ole neuvoja, eikä sisällön pitäisi vedota päätöksentekoon tai pidättäytymään päätöksenteosta. Kaikki Funky Monkey Club Oy:n sisältämä verkkomateriaali toimitetaan ilman minkäänlaista takuuta. Käytät aineistoa oman harkinnan mukaan.

4 Verkkosivuston muutokset

Funky Monkey Club Oy pidättää oikeuden:
4.1 (tilapäisesti tai pysyvästi) muuttaa verkkosivustoa tai poistaa sen tai sen osan ilman ennakkoilmoitusta, ja vahvistaa, että Funky Monkey Club Oy ei ole vastuussa tällaisesta muutoksesta tai poistamisesta.
4.2 muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa, ja sivuston käyttösi muutosten jälkeen osoittaa, että olet hyväksynyt muutokset.

5 Linkit ulkopuolisiin Internet-sivustoihin

Funky Monkey Club Oy:n verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoihin, joita muut valvovat ja ylläpitävät. Funky Monkey Club Oy ei valvo tai tarkista ulkopuolisten Internet-sivustojen sisältöä, eikä vastaa kyseisten sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Käyttäjä käyttää linkitettyjä Internet-sivustoja omalla vastuullaan.

6 Ulkoiset linkit Internet-sivustoon

6.1 Tämän Internet-sivuston kautta saatat löytää linkkejä kolmansien osapuolien sivustoille. Linkin tarjoaminen tällaiselle verkkosivustolle ei tarkoita sitä, että kannatamme kyseistä verkkosivustoa. Jos vierailet verkkosivustolla linkin kautta tällä verkkosivustolla, niin teet sen omalla vastuullasi.
6.2 Jokainen taho, joka haluaa liittää tämän Internet-sivuston, on oikeutettu siihen, että seuraavia ehtoja noudatetaan:
(a) et ilmaise linkitystä niin, että hyväksymme toisen osapuolen palveluita tai tuotteita, ellei tästä ole sovittu kirjallisesti meille;
(b) et vääristele suhteitanne tälle Internet-sivustolle; ja
(c) sivusto, jossa on linkitys tähän verkkosivustoon, ei sisällä loukkaavaa tai muutoin kiisteltyä sisältöä tai sisältöä, joka rikkoo kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia.
6.3 Jos yhdistät tämän sivuston niin, että se rikkoo käyttöehtojamme, sinun on korvattava meille aiheutettu vahinko tämän linkityksen seurauksena.

7 Immateriaalioikeudet

7.1 Koko Internet-sivuston sisältö (mukaan lukien sivuston suunnittelu, teksti, grafiikka ja kaikki verkkosivustolle liitetyt ohjelmistot ja lähdekoodit), kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Funky Monkey Club Oy:lle tai ne on lisensoitu niin, että Funky Monkey Club Oy voi niitä käyttää lain sallimissa rajoissa.
7.2 Verkkosivustolla pääset käyttämään sisältöä ainoastaan henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa muodossa. Mitään sisältöä ei voida ladata, kopioida, toistaa, lähettää, tallentaa, myydä tai jakaa ilman tekijänoikeuden haltijan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämä sulkee pois verkkosivuston sivujen lataamisen, kopioinnin ja/tai tulostamisen vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen kotikäyttöön.

8 Vastuun rajoitus

8.1 Internet-sivuston palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä käyttöehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta
8.2 Internet-sivuston pääasiallisena tarkoituksena on olla käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa sivuston keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

9 Vahingonkorvaus

Tämän Internet-sivuston käyttäjä sitoutuu vapauttamaan Funky Monkey Club Oy:n sekä sen työntekijöiden ja edustajien vahingot kaikista vastuista, oikeudenkäyntikuluista, tappioista ja muista kuluista, jotka liittyvät kaikkiin Funky Monkey Club Oy:n vastaisiin vaatimuksiin tai kanteisiin, jotka liittyvät tämän verkkosivuston käyttöön.

10 Käyttöehtojen sitovuus

Jos jokin osa näistä käyttöehdoista on todettu pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi mistä tahansa syystä, minkä tahansa toimivaltaisen tuomioistuimen toimesta, niin tällainen ehto poistetaan ja jäljelle jäävät ehdot säilyvät, ovat sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia.

11 Vapautus käyttöehtojen loukkauksesta

Jos Internet-sivuston käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja emmekä ryhdy toimiin, meillä on edelleen vapaus käyttää oikeuksiamme ja oikeussuojakeinojamme missä tahansa muussa tilanteessa, jossa loukkaat näitä käyttöehtoja.

12 Määräykset

Näitä ehtoja ja määräyksiä sovelletaan ja tulkitaan Suomen lain mukaisesti ja asiat käsitellään Suomen tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan alaisena.

13 Yhteystiedot

Toimistomme osoite:
Funky Monkey Club Oy
Säterintie 48
08500 Lohja

Jos haluat lisätietoja, lähetä sähköpostia Funky Monkey Club Oy –tiimille.